PERSONUPPGIFTSPOLICY

Syfte

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Genom att använda Flexibump´s tjänster, accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Flexibump använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster samt leverera varor, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig samt för att uppfylla lagar och avtal. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för det ändamål det samlats in för, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig en bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att utföra kund- och marknadsanalyser.

Du har rätt att motsätta dig att vi använder dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar: Namn, leverans -och fakturaadress, E-postadress, telefonnummer, befattning samt uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt samt innehåll som du själv publicerar.

Samtycke

Vid behov kommer vi att inhämta ditt samtycke innan vi börjar att behandla dina personuppgifter. Du kan återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dessa personuppgifter

Exempel på hur vi kan samla in dina personuppgifter;

Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt

Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida

Uppgifter som vi får från offentliga register

Uppgifter som vi får när du anlitar en av våra medarbetare

Uppgifter som vi får när du anmäler dig till broschyrbeställning, nyhetsbrev och andra utskick

Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar

Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

Uppgifter om varor/tjänster - detaljer angående de varor/tjänster du har köpt.

Uppgifter som historisk information - din köphistorik.

 Dina personuppgifter behandlas på ett betryggande sätt

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem eller i andra kontakter som gäller hantering av dina inköp tex. vid logistik och transportbeställningar.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag, t ex till olika myndigheter eller angående logistik och transportföretag som ska leverera dina varor.

Flexibump kan komma att dela din information till tredje part om Flexibump säljer eller köper verksamhet eller tillgångar till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar. Om Flexibump eller en väsentlig del av Flexibump´s tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om Flexibump´s kunder komma att delas.

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

Ansvar

FLEXIBUMP AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Rättelse och insyn

FLEXIBUMP strävar efter att all den information som vi behandlar ska vara korrekt. Detta gäller givetvis även de personuppgifter vi samlar in. För den händelse någon uppgift visar sig felaktig sker rättelse utan dröjsmål. Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter som vi registrerat om dig. Om du vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter ber vi dig kontakta oss.

Frågor och klagomål

Om du har några frågor gällande denna personuppgiftspolicy eller anser att vi på något sätt brustit i vår hantering av dina personuppgifter kan du kontakta oss.

Kontaktinformation

E-post peder@flexibump.se

Tel 073-6000 442